โปรดอ่านก่อนดำเนินการ
วัคซีน Sinopharm (ซิโนฟาร์ม) สงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้มีทะเบียนบ้าน , เป็นผู้อยู่อาศัยและทำงานในสมุทรสาคร
ผู้ลงทะเบียนจองวัคซิโนฟาร์มทุกท่าน กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook เพจ อบจ.สมุทรสาคร